COVID-19

Bezpieczny obiekt - SAVOY we Wrocławiu
 
Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo naszych Gości jest dla nas najważniejsze.        

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną stosujemy specjalne procedury, które mają zapewnić najwyższy poziom dbałości o zdrowie Gości oraz pracowników obiektu Savoy we Wrocławiu i wynikają z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego  dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 oraz wytycznych dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

www.gov.pl/web/rozwoj/gastronimia

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

RECEPCJA

 1. Zachęcamy Gości do zachowywania odpowiedniej odległości pomiędzy sobą w holu i na korytarzach.
 2. Goście są bezpiecznie oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą plexi a zachowanie wymaganego dystansu między gościem i obsługą recepcji  wyznacza taśma - oznaczenie na podłodze    
 3. Klucze  do pokoju są  dezynfekowane po każdym użyciu.
 4. Pracownicy recepcji są wyposażeni w rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekujące zarówno do rąk jak i do powierzchni, nieprzemakalny fartuch ochronny   
 5. Blat recepcyjny, telefony i inne powierzchnie ogólnodostępne w holu recepcyjnym są regularnie dezynfekowane i monitorowane
 6. Po każdym użyciu terminala płatniczego dezynfekujemy folię, którą owinięty jest czytnik kart.
 7. Płyn dezynfekujący jest dostępny dla Gości przy wejściu do obiektu,  holu recepcyjnym na I piętrze,   przy wejściu do  windy na każdym piętrze.
 8. Rekomendujemy aby należności za nasze usługi regulować przelewem przed przyjazdem lub  kartą płatniczą.

POWIERZCHNIE OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Przeprowadzamy regularną dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światłą, uchwytów, poręczy krzeseł powierzchni płaskich w tym blatów w pomieszczeniach pracy,  przycisków i powierzchni windy oraz uchwytów na powierzchniach ogólnodostępnych dla Gości.
 2. Goście informowani są o wprowadzonych zasadach bezpieczeństwa higienicznego poprzez  materiały drukowane umieszczone w teczkach w każdym pokoju w tym: ulotki jak  prawidłowo  myć i dezynfekować ręce, ulotki o sposobie zakładania i zdejmowania maseczki oraz rękawic, ulotka z ważnymi numerami telefonów oraz adresami stron internetowych pod którymi można uzyskać informacje w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, materiały umieszczane w holu recepcyjnym, na witrynie wejściowej do obiektu, w obrębie recepcji. 
 3. Na terenie obiektu udostępniamy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Przed wejściem do obiektu oraz przy recepcji  umieszczona jest informacja o maksymalnej (50 osób)  liczbie Gości, którzy mogą się jednocześnie znajdować w obiekcie.
 5. W łazienkach ogólnodostępnych udostępniamy instrukcje sanitarne, opracowane przez GIS.
 6. Sprzęty udostępniane Gościom (np. deski do prasowania, żelazko) są dezynfekowane po każdym użyciu płynami z atestem.

POKÓJ HOTELOWY

 1. Stosujemy procedury sprzątania, dezynfekowania i wietrzenia pokoi w oparciu o wytyczne  i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w szczególności: pokój po opuszczeniu przez gościa jest wietrzony, dezynfekowany i  poddany 24 godzinnej kwarantannie. Po tym czasie pokój jest sprzątany w tym następuje wymiana pościeli i ręczników, mycie powierzchni i urządzeń,  odkurzanie, powtórna dezynfekcja powierzchni dotykowych (włączniki światła, klamki, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie – blaty, aparaty telefoniczne, czajniki, pilot do TV, i inne przedmioty używane przez Gości.
 2. Personel sprzątający został wyposażony w niezbędne środki zabezpieczające (maseczki, rękawiczki, nieprzemakalny fartuch ochronny) oraz atestowane środki dezynfekcyjne i urządzenia do ich stosowania
 3. Pościel i ręczniki hotelowe są prane przez pralnię zewnętrzną w temperaturze min. 60°C.
 4. Sprzątanie pokoju  w trakcie pobytu gościa tzw. wejściówka odbywa się wyłącznie na życzenie Gościa, zgłoszone telefonicznie pracownikowi recepcji.

BEZPIECZNA GASTRONOMIA – BUFET SAVOY we WROCŁAWIU

W celu zapewnienia  bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz minimalizacji ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób w tym dostawców wprowadzam wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w bufecie Savoy we Wrocławiu  

Cel wdrażanych procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów bufetu Savoy we Wrocławiu, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne w postaci śniadań standardowych
 2. Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie bufetu Savoy w godzinach wydawania śniadań, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom bufetu

 1. Pracodawca zapewnia osobom zatrudnionym w bufecie Savoy, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawice jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku bufetowej zaleca się noszenie maseczek lub innych osłon twarzy w szczególności ust i nosa oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.
 3. Podczas dnia roboczego pracę wykonuje jedna osoba w przedziale czasowym 6.30 – 11.30
 4. Pracownicy i osoby z obsługi bufetu są na bieżąco instruowani przez kierownictwo obiektu o:
 • konieczności restrykcyjnego przestrzegania zasad higieny,
 • stosowaniu się do dobrych praktyk higienicznych,
 • konieczności utrzymywania wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,
 • konieczności częstego i regularnego mycia i dezynfekcji rąk, korzystania w razie potrzeby z jednorazowych rękawic i fartuchów ochronnych,
 • konieczności powstrzymywania się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością,
 • konieczności szczególnej dbałości o czystość i dezynfekcję powierzchni sali jadalnej, stołów, blatów, urządzeń, pomieszczeń zaplecza kuchennego, i in. przynależnych do bufetu, toalet itp.). 
 • obowiązku informowania o złym stanie zdrowia.

Wyżej wymienione zasady dotyczą wszystkich pracowników obiektu CUL Savoy we Wrocławiu.

Zapewnienie bezpieczeństwa Gości

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Gości zwracamy szczególną uwagę na:

 1. dyscyplinę utrzymania min 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (tj. naklejki na podłodze).
 2. obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 3. udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej.
 4. wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),  
 5. zapewnienie odległości między blatami stolików (od ich brzegów), która  powinna wynosić min. 1,5m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 6. zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których mogą być zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
 7. przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu bufetu może przebywać  1 osoba na 4 m2 powierzchni, w przypadku bufetu Savoy jest to maksymalnie 8 osób. Informacja ta znajduje  się w holu recepcyjnym przed wejściem  do bufetu, a w momencie meldowania się gość deklaruje godzinę zejścia na śniadanie.
 8. noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 9. przeprowadzanie dezynfekcji stolika każdorazowo po zakończeniu obsługi gości  przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik jest oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 10. dezynfekowanie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 30 minut.
 11. zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń bufetowych.
 12. to aby w toalecie wywieszone były instrukcji dotyczące: mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz maseczki.
 13. sposób świadczenia usługi – serwowania śniadań, a mianowicie: śniadanie wraz z dodatkami typu, soki, cukier, susz kawy, herbaty, przyprawy etc.  są serwowane   przez bufetową na talerzu i podawane gościom do stolika. Po skończonej konsumpcji bufetowa umieszcza naczynia  na  tacy,  następnie naczynia są myte, wyparzane a taca każdorazowo myta i dezynfekowana.
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem